Trainingen voor bedrijven    

Wil je de samenwerking en communicatie binnen je team verbeteren? Of wil je medewerkers nieuwe gespreksvaardigheden leren? Dan kan verbindende communicatie je helpen. 
We stemmen vooraf af over de eventuele problemen in je team, je wensen en doelstellingen. Afhankelijk van je doelstelling en wensen kiezen we een passende training. Dit kan een eendaagse basistraining zijn of een serie van meerdere trainingsdagen om zo tot verandering te komen.

Ik geef de training bij je op lokatie of we kunnen er voor kiezen gebruik te maken van de trainingslokatie in Bokhoven.

Basistraining:
In deze training staan de vier stappen van het model centraal; waarneming, gevoelens, behoeften en verzoek. De training mixt de theorie van verbindende communicatie met voorbeelden uit de praktijk en illustratieve verhalen en sprookjes. Daarnaast ervaren de deelnemers aan de hand van een eigen voorbeeld de kracht van het model en is er volop ruimte om te oefenen.

Samenwerken
De kwaliteit en productiviteit van je bedrijf wordt in hoge mate bepaald door de medewerkers. Het kan zijn dat de samenwerking in een team niet goed verloopt. Dat er nauwelijks naar elkaar geluisterd wordt. Of dat er over elkaar gesproken wordt in plaats van met elkaar. Dit heeft een negatief effect op het functioneren van het team. In dit geval kan verbindende communicatie bijdagen aan het verbeteren van de samenwerking, het oplossen van conflicten en het werkplezier doen toenemen. Om tot verandering te komen is een traject van tenminste 2 dagen wenselijk.

Contact met klanten
Bij veel bedrijven heb je te maken met klanten. En je wilt graag dat je klanten tevereden zijn. Communicatie van je medewerkers met klanten is hierbij alles bepalend. Vanuit de verbindinde communicatie leer ik medewerkers empathisch te luisteren naar dat wat voor de ander belangrijk is. Dit zorgt voor meer tevredenheid van klanten en minder klachten en conflicten. Het kan het werkplezier bij je medewerkers enorm doen toenemen. Deze training duurt 2 dagen.

Grootte van een trainingsgroep is maximaal 12 deelnemers.

Prijs van een training is 1200 euro per dag (exclusief 21% btw &  50 cent/km onderweg kosten)

 

Wil je een grotere groep kennis laten maken met verbindende communicatie dan is eenpresentatie een optie.